Starkt resultat i kundenkät

Tack alla hyresgäster som deltog i vår kundundersökning! Svaren visar att ni är nöjda med vårt jobb på många fronter – och att vi kan förbättra oss ytterligare på vissa områden.

I våras genomförde AktivBo en anonym kundundersökning bland Tibrobyggens hyresgäster. Alla fick möjlighet att svara på enkäten, som innehöll en rad frågor inom de fem områdena Service, Produkt, Attraktivitet, Profil och Valuta för hyran. 61,3 procent av våra hyresgäster deltog.

Resultaten från undersökningen är positiva på flera sätt. Inom alla de fem områdena placerar sig Tibrobyggen nämligen högre än det så kallade branschmedelvärdet – alltså genomsnittsresultatet för alla de bostadsbolag som AktivBo genomfört enkäten hos. På fyra av fem områden hamnar Tibrobyggen dessutom bland de bästa 25 procenten i landet. Det är vi både glada och stolta över!

På några frågor får vi extra fina resultat. Det gäller exempelvis om hyresgästerna anser sig få valuta för sin hyra (84,2 procent) och hur väl de trivs med Tibrobyggen som hyresvärd (93,6 procent). Dessa och andra starka resultat är för oss ett värdefullt kvitto på att våra hyresgäster uppskattar våra vägval och vårt arbete.

Enkäten visar också att det finns områden att förbättra. Det gäller exempelvis att utrustningen i våra tvättstugor kan bli bättre och att hyresgästernas möjligheter att kontakta oss på telefon kan stärkas. Dessa frågor kommer vi att arbeta vidare med den kommande tiden, för att bli ännu bättre för både Tibros och våra hyresgästers bästa.

Enkätdeltagarna ombads också beskriva Tibrobyggen med tre ord. Några av dem skrev så här:

”Pålitliga, kunniga och bra helt enkelt.”

”Tryggt. Trivs. Grönska.”

”Bra, säkert och rimligt pris.”

Tack till alla hyresgäster som bidrog till enkäten!

Välkommen till Tibrobyggens webb!

Vi ser att du använder Internet Explorer som webbläsare, Tibrobyggens webb kräver en modern webbläsare för att se ut och fungera på ett bra sätt. Vi rekommenderar därför att du använder en nyare webbläsare när du besöker oss.

Observera att om du väljer att fortsätta med Internet Explorer kommer innehållet på sidorna inte visas som det är tänkt, det går dock att tillgodogöra sig informationen ändå.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Tibrobyggens webb. Om cookies på tibrobyggen.se