Historia

Tibrobyggen bildades 1965 efter påtryckningar från traktens industrier. Möbeltillverkningen i området var på stark frammarsch och behovet av arbetskraft var stort. Men möjligheten att locka ny arbetskraft till Tibro begränsades av att det fanns så få lediga bostäder. Entreprenörerna, däribland Ulferts ägare Harald Ulfenborg, såg sina företag hotas av den allt tydligare bostadsbristen. De verkade därför kraftfullt för att snabbt öka bostadsbyggandet i området.

Första steget

Påtryckningarna gav effekt. Under hösten och vintern 1965 bildades Tibrobyggen AB med ägarna Tibro kommun (60 procent) och Riksbyggen (40 procent). Två år senare, 1967, ritades planerna för 244 nya lägenheter upp. Mellan 1969 och 1970 blev planerna verklighet, i form av Skattegården som alltså blev Tibrobyggens första område klart för inflyttning.

Tibrobyggen växer

Sedan dess har bostadsbolaget undan för undan vuxit och breddats. Under tidigt 1970-tal, i samband med kommunsammanslagningen, kom ett antal flerbostadshus i Fagersanna under bolagets försorg. 1980 stod bygget av Snickaren/Centrum i Tibro klart – det som idag rymmer kommunhus, vårdcentral, apotek med mera. Därefter har flera områden köpts upp eller byggts.

Krisår

Men resan har inte varit alldeles spikrak. I början av 2000-talet svepte en bostadskris över hela Sverige och drog med sig även Tibrobyggen. Som mest stod 96 lägenheter tomma, vilket förstås fick svåra konsekvenser för bolaget. Lösningen blev att sälja ett par fastigheter i Skattegården och Fagersanna till norrmän, som bildade bostadsrättsföreningar i fastigheterna.

Ny fart

Idag är situationen helt annorlunda. Behovet av bostäder är stort och Tibrobyggen har bara de senaste åren byggt 72 nya lägenheter i och med fastigheterna Snickarhöjden och Örnen. Dessutom byggs 39 lägenheter på Fredsgatan 36 om. De har tidigare hört till äldreboendet på samma adress men kommer i och med ombyggnaden ut på den öppna hyresmarknaden. Det är avgörande för en ort att det finns attraktiva hyreslägenheter – både för både unga som vill skaffa sig sitt första boende och för äldre som vill sälja sin villa. Därför spelar Tibrobyggen en viktig roll för vår bygds framtid.

Kommunägt

Tibrobyggen ägs idag till 100 procent av Tibro kommun. Bolaget köper in alla tjänster från Riksbyggen enligt ett offentligt upphandlat avtal. Det innebär exempelvis att alla Tibrobyggens medarbetare formellt sett är anställda av Riksbyggen och att det kommunala bolaget använder sig av Riksbyggens system för bostadskön, felanmälan med mera. Vår verksamhet är dock till 100 procent lokal och vi verkar alltid med Tibros och Tibrobornas bästa för ögonen.

Välkommen till Tibrobyggens webb!

Vi ser att du använder Internet Explorer som webbläsare, Tibrobyggens webb kräver en modern webbläsare för att se ut och fungera på ett bra sätt. Vi rekommenderar därför att du använder en nyare webbläsare när du besöker oss.

Observera att om du väljer att fortsätta med Internet Explorer kommer innehållet på sidorna inte visas som det är tänkt, det går dock att tillgodogöra sig informationen ändå.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Tibrobyggens webb. Om cookies på tibrobyggen.se