Historia

Tibrobyggen bildades 1965 efter påtryckningar från traktens industrier. Möbeltillverkningen i området var på stark frammarsch och behovet av arbetskraft var stort. Men möjligheten att locka ny arbetskraft till Tibro begränsades av att det fanns så få lediga bostäder. Entreprenörerna, däribland Ulferts ägare Harald Ulfenborg, såg sina företag hotas av den allt tydligare bostadsbristen. De verkade därför kraftfullt för att snabbt öka bostadsbyggandet i området.

Första steget

Påtryckningarna gav effekt. Under hösten och vintern 1965 bildades Tibrobyggen AB med ägarna Tibro kommun (60 procent) och Riksbyggen (40 procent). Två år senare, 1967, ritades planerna för 244 nya lägenheter upp. Mellan 1969 och 1970 blev planerna verklighet, i form av Skattegården som alltså blev Tibrobyggens första område klart för inflyttning.

Tibrobyggen växer

Sedan dess har bostadsbolaget undan för undan vuxit och breddats. Under tidigt 1970-tal, i samband med kommunsammanslagningen, kom ett antal flerbostadshus i Fagersanna under bolagets försorg. 1980 stod bygget av Snickaren/Centrum i Tibro klart – det som idag rymmer kommunhus, vårdcentral, apotek med mera. Därefter har flera områden köpts upp eller byggts.

Krisår

Men resan har inte varit alldeles spikrak. I början av 2000-talet svepte en bostadskris över hela Sverige och drog med sig även Tibrobyggen. Som mest stod 96 lägenheter tomma, vilket förstås fick svåra konsekvenser för bolaget. Lösningen blev att sälja ett par fastigheter i Skattegården och Fagersanna till norrmän, som bildade bostadsrättsföreningar i fastigheterna.

Ny fart

Runt 2010 gick Tibrobyggen in i en ny, expansiv fas när det gäller fastighetsbeståndet. Under en tioårsperiod köpte och byggde bolaget en rad fastigheter. Utökningen startade med att två kommersiella fastigheter köptes in, nämligen Tibros galleria och Köpmannen 30. Därefter byggde Tibrobyggen Snickarhöjden, köpte Brittgården, byggde Örnen och det särskilda boendet Bonargården, samt byggde om det tidigare äldreboendet på Fredsgatan 36 till bostäder.

Köpta tjänster

Tibrobyggen ägs till 100 procent av Tibro kommun. Under många år köpte bolaget in fastighetsskötsel och administration från Riksbyggen enligt ett offentligt upphandlat avtal. Det innebar exempelvis att alla som arbetade för Tibrobyggen formellt sett var anställda av Riksbyggen och att det kommunala bolaget använde sig av Riksbyggens system för bostadskö, felanmälan med mera.

Egen regi

Om 2010-talet handlade mycket om att bygga fastigheter så ligger fokus under den närmaste framtiden på att bygga organisation och utveckla det befintliga fastighetsbeståndet. Sedan årsskiftet 2021/2022 driver Tibrobyggen nämligen sin organisation i egen regi. Det betyder att alla som arbetar med fastighetsskötsel och administration inom Tibrobyggen också är anställda i bolaget. Kommunens allmännyttiga bostadsbolag har därmed kommit ännu närmare sina hyresgäster och Tibros invånare, och står på en ännu stabilare grund inför framtiden.

Välkommen till Tibrobyggens webb!

Vi ser att du använder Internet Explorer som webbläsare, Tibrobyggens webb kräver en modern webbläsare för att se ut och fungera på ett bra sätt. Vi rekommenderar därför att du använder en nyare webbläsare när du besöker oss.

Observera att om du väljer att fortsätta med Internet Explorer kommer innehållet på sidorna inte visas som det är tänkt, det går dock att tillgodogöra sig informationen ändå.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Tibrobyggens webb. Om cookies på tibrobyggen.se