Glädjande resultat i boendeenkät

I november och december 2020 genomfördes en enkätundersökning bland alla Tibrobyggens hyresgäster. Enkäten skickas ut vartannat år och mäter hur nöjda hyresgästerna är med sitt boende och sin hyresvärd inom sju olika frågeområden.

Det samlade resultatet för i år visar ett så kallat Nöjd kund-index (NKI) på 74. Det är hela tre punkter bättre än 2018 och det starkaste resultatet på tio år.

– Ett mycket glädjande resultat som vi är både stolta och tacksamma över, säger Tibrobyggens vd Morgan Arvidsson.

Viktigt med synpunkter

Allra mest har hyresgästernas upplevelser förbättrats när det gäller tryggheten i bostadsområdet, kontakten med hyresvärden och skötseln av fastigheterna.

Den sistnämnda punkten innefattar också miljön i tvättstugorna, där varje hyresgäst också spelar en viktig roll. Morgan ger en eloge till alla hyresgäster som hjälps åt att hålla rent i tvättstugan och som därmed bidrar till en trevlig vardag för sina grannar.

Han vill också rikta ett stort tack till alla hyresgäster som ställt upp och svarat på enkäten. Alla synpunkter är viktiga i Tibrobyggens kvalitetsarbete, slår han fast:

– Det goda resultatet sporrar oss att förbättra oss ytterligare, men det är också viktigt att se vad vi kan fortsätta att utveckla, säger Morgan.

Enkätundersökningen skickades ut till alla hyresgäster under november och december 2020. 400 personer svarade, vilket motsvarar 57 procent av de tillfrågade.

Enkäten genomfördes av Statistikkonsulterna, som är en extern och fristående aktör.

Diagrammet visar att både helhetsbetyget (NKI) och betygen för varje frågeområde har höjts jämfört med den senaste mätningen, som genomfördes 2018.

Välkommen till Tibrobyggens webb!

Vi ser att du använder Internet Explorer som webbläsare, Tibrobyggens webb kräver en modern webbläsare för att se ut och fungera på ett bra sätt. Vi rekommenderar därför att du använder en nyare webbläsare när du besöker oss.

Observera att om du väljer att fortsätta med Internet Explorer kommer innehållet på sidorna inte visas som det är tänkt, det går dock att tillgodogöra sig informationen ändå.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Tibrobyggens webb. Om cookies på tibrobyggen.se