Uthyrningspolicy

Tibrobyggens uthyrningspolicy innehåller de grundkrav som finns för att få hyra av oss. Alla som uppfyller policyn har rätt att söka och få en bostad hos Tibrobyggen. Policyn följer hyreslagen och ska främja en rättvis och väl fungerande uthyrning. Det som anges för sökande här nedan gäller även för eventuella medsökande.

Ålder

För att teckna hyresavtal med Tibrobyggen krävs att sökanden har fyllt 18 år.

Inkomst

Sökande ska ha en godtagbar inkomst i förhållande till hyran för den sökta lägenheten. Den disponibla månadsinkomsten (inkomst efter skatt) ska motsvara minst två (2) gånger månadshyran. Som inkomst räknas förvärvsinkomst, försörjningsstöd, handikappersättning, pension, arbetslöshetskassa och studielån/CSN. Sökande ska kunna styrka sin disponibla inkomst. Om hushållets inkomst bedöms vara otillräcklig kan den kompenseras med en godkänd borgen.

Kreditkontroll

En kreditkontroll samt kontroll av boendereferenser görs före kontraktsskrivning. Sökande får inte ha skuld hos Kronofogden, allvarliga betalningsanmärkningar eller andra för boendet negativa referenser. Sökande får heller inte ha oreglerade skulder till AB Tibrobyggen.

Hemförsäkring

Gällande hemförsäkring bör finnas under hela hyrestiden.

Antal boende

Antalet personer som ska bo i den aktuella lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och disposition/planlösning.

Huvudregel

Tibrobyggens huvudregel är att lägenheter fördelas efter sökandes kötid. Vårt mål är dock alltid att finna rätt bostad till rätt kund.

Särskilda hänsyn och undantag

Undantag från huvudregeln kan göras, bland annat i följande fall:

Nyproduktion

Vid nyproduktion är det ofta nödvändigt att den blivande hyresgästen är engagerad i ett tidigt skede i projektet. Därför hanteras ansökan vid nyproduktion via särskilda intresseanmälningar.

Situationer av vikt för kommunens utveckling

Undantag kan göras om näringsliv/andra verksamheter har behov som är av strategisk betydelse för kommunens utveckling. Det kan också bli aktuellt med undantag om det finns bostadsbehov för hushåll med särskilda behov av stöd. Dessa undantag görs enligt överenskommelse med Tibro kommun.

Välkommen till Tibrobyggens webb!

Vi ser att du använder Internet Explorer som webbläsare, Tibrobyggens webb kräver en modern webbläsare för att se ut och fungera på ett bra sätt. Vi rekommenderar därför att du använder en nyare webbläsare när du besöker oss.

Observera att om du väljer att fortsätta med Internet Explorer kommer innehållet på sidorna inte visas som det är tänkt, det går dock att tillgodogöra sig informationen ändå.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Tibrobyggens webb. Om cookies på tibrobyggen.se